Fundacja Nasz Wybór

FUNDACJA NASZ WYBÓR PROWADZI NASTĘPUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ:

·Wydaje miesięcznik Nasz Wybir oraz prowadzi portal: www.naszwybir.pl

·Prowadzi Ukraiński Dom w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1, w którym działa:

-„Klub Ukraińskich Kobiet”

– Klub dziecięcy „Rukawyczka”

– chór koiecy „Kałyna”

– prowadzimy poradnictwo dla imigrantów związane z legalizacją pobytu i innymi kwestiami istotnymi dla życia w Polsce

– prowadzimy zajęcia z języka polskiego

– prowadzimy warsztaty taneczne „Taniec bez granic”

– zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia artystyczne, rękodzielnicze, warsztaty kuchni ukraińskiej

– działa „Kino-Szkoła” dla dzieci i młodzieży

·Organizuje spotkania informacyjne, debaty publiczne, prezentacje książek, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy filmów, wystawy prac artystycznych.

· Realizuje badania socjologiczne

· Wydaje książki dla dzieci

Fundacja «Nasz Wybór»

ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

nashvybir@gmail.com
zamenhofa1@gmail.com

Tel. +48 22 258 40 18
+48 727 805 764

Фонд «Наш Вибір»

вул. Заменхофа 1
00-153, Варшава

nashvybir@gmail.com
zamenhofa1@gmail.com

Teл. +48 22 258 40 18
+48 727 805 764


Dane Fundacji:

KRS: 0000342283

NIP: 1132788882

REGON: 142115753

   Ukraiński Dom powstał w ramach działań Fundacji “Nasz Wybór”. Koncentrują się działania diaspory ukraińskiej w Warszawie. Powołanie do życia Domu Ukraińskiego pozwala na budowanie i organizowanie społeczności Ukraińców, daje także migrantom przestrzeń działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty. W ramach Domu Ukraińskiego działa  m.in. Klub Ukraińskich Kobiet, który pełni także funkcję aktywizacji kobiet – Ukrainek oraz Klub Dziecięcy „Rękawiczka”. Odbywają się tu różne spotkania i wydarzenia kulturalne, porady prawne, kursy językowe, wystawy.


http://ukrainskidom.pl/