Фонд WMiShow

Informacja o Fundacji Widowisk Masowych i Show-programów
Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów została założona przez Ukrainkę Nadiię Moroz-Olshanską w 2014 roku. Fundacja zajmuje się organizacją wielu kulturowych, edukacyjnych oraz integracyjnych projektów. Organizacja współpracuję z różnymi instytucjami i organizacjami z Polski, Ukrainy, Austrii.

Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów jeszcze do oficjalnej rejestracji w KRS była współorganizatorem I Festiwalu Teatru Ukraińskiego w Krakowie „Wschód-Zachód” razem z Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie. Oraz organizowała wystawę obrazów młodego polskiego malarza Jakuba Matuszewskiego „Ukraińskie inspirację” razem z Fundacją Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej. W listopadzie 2014 roku odbyło się spotkanie ze studentami dziennikarstwa i fotografii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, na którym występowali członki Fundacji. Spotkanie dotyczyło 40-dziennej dziennikarskiej podróży Ukrainą od zachodniej do wschodniej granicy kraju. W lutym 2015 roku Fundacja organizowała wystawę ceramiki artystycznej „Asocjacja przestrzeni” młodego ukraińskiego artysty Oleksandra Ganiuszkina oraz jego otwarty wykład w Akademii Igatianum w Krakowie. W kwietniu 2015 roku Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów i Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana organizowała II edycję Festiwalu Teatru Ukraińskiego w Krakowie „Wschód-Zachód”, który nabył status Międzynarodowego. Festiwal „Wschód-Zachód” odbył się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadora Ukrainy, Ambasadora Republiki Austrii, Wojewody Małopolski, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Rektora Politechniki Krakowskiej im. T.Kościuszki, Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie. W 2015 roku projekt Festiwalu otrzymał wyróżnienie jako Kulturowy Projekt Transgraniczny na Forum Partnerstwa Wschodniego w Lublinie.

Fundacja w 2015 roku także organizowała I edycję Międzynarodowy festiwal-konkurs twórczości dzieci i młodzieży w Krakowie „Wawelski skarby” wspólnie z ukraińską organizacją pozarządową „Europejską Ligą Młodzieżową” oraz I edycję Międzynarodowy Choreograficzny  Festiwal „Małopolska kraina tańcu”. Fundacja jest aktywnym członkiem Platformy Współpracy na rzecz Integracji, która połączyła organizację działające na rzecz integracji migrantów.

W 2016 roku Fundacja organizowała III edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego w Krakowie „Wschód-Zachód” razem z Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie w dniach 18 do 24 kwietnia. W Festiwale wzięły udział 26 teatrów z Ukrainy, Polski, Gruzji, Niemiec i Austrii. Festiwal odbył się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadora Ukrainy, Ambasadora Republiki Austrii, Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie, Konsula Generalnego Republiki Niemiec w Krakowie Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa,  Prezydenta Miasta Nowy Sącz, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydarzenia festiwalowe także odbywały się na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu i odbyła się autorska wystawa malarstwa pod tytułem „Słowiańska mitologia przez pryzmat malarstwa” Jakub Matuszewskiego.

W dniach 01-04 grudnia 2016 roku odbyły się II edycję Międzynarodowy Choreograficzny Festiwal „Małopolska kraina tańcu” zza udziałem zespołów z Polski i Ukrainy. Festiwal odbył się pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego.

W dniach 09-11 grudnia 2016 roku na scenie Teatru Zależnego w Krakowie także odbyła się II edycja Międzynarodowy festiwal-konkurs twórczości dzieci i młodzieży w Krakowie „Wawelski skarby” za udziałem uczestników z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Azerbejdżanu. Festiwal-konkurs odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

W lutym 2017 odbyła się autorska wystawa malarstwa Jakuba Matuszewskiego „Per aspera ad astra” w Domie Ukraińskim w Warszawie, wernisaż odbył się 09 lutego 2017 roku.

W marcu oraz kwietniu odbędą się wydarzenia związane z IV edycją Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód” w Nowym Sączu i Krakowie.

FUNDACJA WIDOWISK MASOWYCH I SHOW-PROGRAMÓW

Prezes Nadiia Moroz-Olshanska 33-333 Ptaszkowa 633

NIP 734-353-00-43

REGON 360003241

KRS 0000523906

tel. +48 730 844 429  

fundacjawmishow@gmail.com